O přírodě tu a tam

Od dubna r. 2014 každý měsíc zveřejňuji z čirého entuziasmu novinové články o tématech z Českého středohoří a okolí Libochovic (známých jako rodiště slavného přírodovědce Jana E. Purkyně); jsem totiž tamním lokálpatriotem: 

Panorama západní poloviny Českého středohoří viděné ze silnice z Klapého do Třebenic, na úrovni kopce Planíku.

Jižní okraj Českého středohoří, viděný ze svahu "Evaňské rokle" u Libochovic.  Nejkrásnější česká hradní zřícenina Hazmburk se dvěma věžemi je v popředí. Před Libochovicemi je v stromoví skryta čistá a laskavá  řeka Ohře. Tato úžasná krajina je považována za magickou. Zde se nemusím ptát: Kde domov můj?