České středohoří

Krajina u Kostomlat pod Milešovkou dne 6. 5. 2014. Jak se Vám to líbí? Místo plodin pro obživu se na úrodných polích octla řepka užívaná k výrobě benzinu a sluneční kolektory, vše krášlí asfalt v popředí. Prý ekologický přístup! 

Krajina u Libochovan dne 23. 7. 2014. Prý kvůli stavbě dálnice (viz most na obzoru) byly potřeba lomy, ale konstatuji, že ty fungují dodnes (r. 2022). Jak jinak nazvat odbourávání kopců v Chráněné krajinné oblasti, než drancování?

To jen aby se vědělo. Takovým i dalším hrozným jevům v Českém středohoří se nadále budu vyhýbat a budu popisovat to krásné, co ještě zbývá. 

Bílé stráně jsou pozůstatkem druhohorních slínovcových vrstev, z nichž se denudací vynořily třetihorní vyvřelé kopce Českého středohoří. Mají svébytnou květenu; o ní následující článek v Libochovických novinách 2014/12: 

I při silnici vedoucí po hranici Chráněné krajinné oblasti České středohoří jsou zajímavosti ...

Step, nejdůležitější vegetace Českého středohoří"

Za kameny plnými záhad .....

Stepi v Českém středohoří se navštěvují na jaře, ale .....:

České granáty in situ:

Z míst, kde tekla v pravěku velká řeka a zanechala mocné písčité náplavy .....

Hazmburk a jeho neobyčejný kosatec:

Něco o neúspěšných, marných výpravách, pokoře a snad i štěstí:

Další zprvu marná výprava, vrcholící na hřbitově:

Stepní běžci jsou zvláštní rostliny:

Proměna místa, kde se létá:

Krasec třešňový! Tento brouk je snad mým prokletím:

Chráněná a jiná význačná území přitahují výzkumníky, kteří tam páchají nezdobu: