Povídky z tuzemska.


Kaňk je význačná lokalita na okraji Kutné Hory:

Pod Sionem, nedaleko od Kutné Hory, teče říčka Vrchlice ....

V rybníčku u Hořan je poslední naleziště ponořené rostliny rdestice ....

Hadec je podivná hornina i pro rostliny ......

Velký rybník je u Kutné Hory a cesta tam je krásná a zajímavá ....

Jeden z rybníčků u Kerska v Polabí je přírodovědecky pozoruhodný:

Hrabanovská černava je proslulé chráněné území s teplomilnou mokřadní květenou v Polabí:

Chmeliště je obec u Kutné Hory, kde je vytěžené hlínoviště pro cihelnu a tůňky s jednou zvláštní masožravou rostlinou: